Zarząd Capital Ventures

Ewa Chronowska
Prezes Zarządu

Zawodowo i hobbystycznie związana z doradztwem strategicznym i finansowym oraz budowaniu, rozwijaniu i pozyskiwaniu finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć. Doradza spółkom z sektora MSP i start-up’om przy transakcjach kapitałowych i strategiach rozwoju. Partner w Symfonie Capital, odpowiedzialna za internacjonalizację i rozwój grupy, zarządzanie funduszem zalążkowym Symfonie Angel Venture Fund, gdzie pełni również funkcję Członka Komitetu Inwestycyjnego oraz rozwój spółek portfelowych funduszu.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. specjalistka rynku kapitałowego, Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu. Wieloletnie doświadczenie w obszarze transakcji kapitałowych, doradztwa finansowego, strategicznego i rachunkowości zdobyła w polskich i zagranicznych firmach doradczych. Pełniła m.in. funkcję Prezesa Zarządu funduszu Grasp Capital S.A. Posiada również bogate doświadczenie w mediach zdobyte m.in. jako ekspert rynków finansowych oraz Redaktor Naczelna miesięcznika ekonomicznego "Home&Market".

ewa.chronowska@capitalventures.pl